Spillkultur er en nystartet forening som ønsker å heve kompetansen i samfunnet om spill og spillkultur. Denne siden vil være vårt hjem på nett.

Gjennom foredrag, arrangementer og prosjekter fremmer vi kunnskap og kjærlighet om spillene, spillerne og kulturen rundt – og motarbeider vi fordommer og mediepanikk.

Denne siden er under utvikling, og har nå bare et knippe temasider og artikler. På sikt vil vi samle informasjon, ressurser, artikler, guider og lenker på denne siden som kan være til hjelp for dem som ønsker å forstå spillene, spillerne eller spillkulturen.

Spillkultur – med kunnskap, kompetanse og kjærlighet for spillkulturen