Om Spillkultur

Foreningen Spillkultur er en nystartet forening som tar sikte på å heve kompetansen om spill- og spillkultur i samfunnet. Spillkultur er en ikke-kommersiell regional forening, som har hovedsete i Bergen. Gjennom foredrag, arrangementer, støtte til sosiale arenaer og prosjekter fremmer vi kunnskap og kjærlighet om spill, spillerne og kulturen rundt – og motarbeider fordommer og mediepanikk.

Spillkulturen er i mange tilfeller siste nødhavn for barn, unge og unge voksne som faller utenfor samfunnet, og ofte er den eneste arenaen hvor de føler seg inkludert. Samtidig er spillkulturen ofte en kilde til konflikt mellom dem og rollemodellene i livene deres. Økt kompetanse om spillkulturen i samfunnet vil derfor være med på å skape et varmere samfunn for de som faller utenfor.

Om du ønsker å bli medlem i Spillkultur, send en mail til kenneth@spillkultur.no. Medlemskap koster 500 per år.

Om du ønsker å støtte Spillkultur økonomisk, kan du gjøre det gjennom Grasrotandelen eller tipse oss om spennende prosjekter.

Vedtekter for foreningen Spillkultur

De involverte

Kenneth Flagedaglig leder. Medieviter og foredragsholder som har jobbet som medielærer, spilljournalist/-kritiker og sosialfaglig opp mot spillkulturen i Utekontakten i Bergen og Spillhuset Bergen.

Øyvind Strømmenwebmaster. Religionsviter, forfatter og journalist, som har arbeidet mye med ekstremisme. Jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver og er dessuten kommunestyremedlem i Samnanger.

Andreas Hadsel Opsvikekspertgruppen. Kommunikasjonsrådgjevar for UiBs Center for Digital Narrative. Før dette var han journalist og popkulturanmeldar i blant anna NRKs Filmpolitiet.

Oda Ryghekspertgruppen. Samfunnsviter, har publisert innen ungdoms psykiske helse og har interesse for stedet der teknologi møter samfunn, historie og kultur.

Thomas Grønvollekspertgruppen. Foredragsholder, spillviter og -byråkrat som jobber med dataspill som kunst- og kulturuttrykk, spesielt rettet mot barn og unge. Har vært med på å skrive både forrige og kommende dataspillstrategi.

Aleksander Husøyekspertgruppen. Avdelingsleder ved Nordahl Grieg videregående skole. Leder foreningen Spillpedagogene som arbeider for mer og bedre bruk av spill i skolen.

Styret

Kristian A. Bjørkelostyreleder. Universitetslektor, forfatter, foredragsholder og folklorist. Leverte i 2022 sin doktoravhandling om grenseoverskridning i spill og spillkulturen.

Maria Eriksenstyremedlem. Statsviter med bakgrunn som prosjektleder for Bergen Spillfestival, Ambassdør for Women in Games og ildsjelen bak opprettelsen av Spillhuset Bergen. Jobber idag som Daglig leder ved Spillhuset Bergen, og for å fremme sunn spillkultur.

Rune A. Mentzonistyremedlem.

Spillkultur har blitt støttet av