|

Spillkultur får 500.000 fra Kulturtanken for å etablere KRED Vest


Foreningen Spillkultur har blitt tildelt 500.000 til prosjektet «KRED Vest – Kompetanse og ressurssenter for datakultur». I praksis betyr dette at Spillkultur i samarbeid med KRED Norge og Spillhuset Bergen skal jobbe for å få etablert KRED på vestlandet, under fanen «KRED Vest».

KRED Norge er et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for datakultur som arbeider med å fremme og utvikle dataspillkultur gjennom nettverksbygging, kunnskapsdeling og bevisstgjøring. Fra før av er KRED etablert i øst og i nord, jobber med å bli etablert i sør, i tillegg til å ha en ansatt stasjonert i Stavanger.

Kenneth Flage, Spillkultur

Fra 1.august vil daglig leder i Spillkultur, Kenneth Flage, offisielt være ansikt utad for KRED i vest. Sammen med god støtte fra KREDs nasjonale nettverk av kompetente ildsjeler, og Spillkulturs ressurser og ungdomsråd, skal vi jobbe for å heve kompetansen om dataspillkultur i samfunnet, gjennomføre prosjekter som fremmer dataspillkulturen, søke samarbeid med lokale og regionale aktører, delta positivt i det offentlige ordskiftet, og skape gode, trygge og inkluderende arenaer for dataspillinteresserte.

Hovedbasen for arbeidet skjer ut fra Spillhuset Bergen, men vil favne om og komme hele regionen til gode. Spillhuset Bergen er Europas største gratis kulturhus og sosiale arena spesifikt for spill og spillkulturen, og har fantastiske og egnede lokaler for spillkultur, et unikt og engasjert ungdomsmiljø, og omfattende erfaring med å jobbe for og med ungdom i spillkulturen og i skape engasjerende, underholdende og lærerike spillkulturarrangementer.

Ole Martin Pedersen Gjestad (Kred Øst) og Frank Haugseth (Kred Nord), sammen med Maria Eriksen (Spillhuset Bergen) og Sylvia Keala Duerr (Noneda) under besøk til Spillhuset Bergen.

– Alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge, og forvalter blant annet Den Kulturelle Skolesekken (DKS). I deres utlysning Inkludering i Kulturliv deler de i 2024 ut 13 millioner kroner fordelt på 77 prosjekter til tiltak som sikrer at flere barn og unge får delta i organiserte kulturaktiviteter. Tidligere har de blant annet støttet KRED Norge i opprettelsen av KRED Nord.

– Alle skal ha mulighet til å oppleve og utforske kunst og kultur. Det bygger felleskap og forståelse. Denne ordningen er med på å åpne dører slik at flere kan delta, og mengden søknader viser hvor stort behovet er i hele landet, uttalte Matias Hilmar Iversen om årets utdeling, som er direktør i Kulturtanken.

Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken

I år fikk Kulturtanken 245 søkere på utlysningen, opp fra 185 i fjor. Prosjektet «KRED Vest» er største bidragsmottaker i år. Andre spennende prosjekter Kulturtanken trekker frem inkluderer samisk teater i Troms, skeiv kunst, kirkesang i Agder, tilrettelegging i strykeorkester for barn og ungdom med funksjonshindringer, festivaler og tekstLab for unge i Oslo. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery sier følgende til tildelingene i år:

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery Foto: Kulturtanken

– Jeg er glad for at regjeringen kan støtte opp under så mange gode prosjekter, som bidrar til at flere barn og unge blir inkludert. Vi har fulgt opp innspill til handlingsplanen «Alle inkludert», og åpnet opp for at det kan gis flerårige tilskudd fra ordningen. Jeg håper dette kan bidra til at flere barn og unge ikke bare blir invitert inn, men også finner varige fellesskap.

Les mer hos Kulturtanken: 13 millioner til inkludering av barn og unge i kulturliv   – Kulturtanken